Wytyczenia przyłączy

Wyznaczenie w terenie odcinków sieci uzbrojenia terenu (tzw. przyłączy) dochodzących do istniejących bądź projektowanych budynków jest również zadaniem geodety. Wykonanie przyłączy na chwilę obecną nie wymaga pozwolenia na budowę, a mimo to jako praca wymagająca zgłoszenia pracy budowlanej jest robotą wymagająca geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Wg. ustawy prawo budowlane przyłączem nazywamy nazywamy odcinek sieci uzbrojenia terenu łączącą sieć główną z obiektem budowlanym zapewniający jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wśród nich możemy wymienić przyłącza, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne

Wykonawca prac geodezyjnych również podobnie jak w przypadku tyczenia budynków stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia sieci uzbrojenia terenu przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Czynności wytyczenia obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie i rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Darmowa wycena

Geocentr Sp. z o.o.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

WYTYCZENIA PRZYŁĄCZY

KONTAKT

Geodezyjna obsługa inwestycji

Mapy do celów projektowych

Inwentaryzacje

Wytyczenia przyłączy

Wytyczenia budynków

Podział nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz je wyłączyć. Dowiedz się jak

Realizacja projektu: Wytwórnia Marketingu

59 834 32 13

biuro@geocentr.pl

OFERTA

O FIRMIE

Firma Geocentr Sp. z o.o. oferuje usługi geodezyjne w pełnym zakresie.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami oraz instytucjami.

Nasza siedziba znajduje się w Człuchowie, w województwie pomorskim, a w branży jesteśmy od 1989 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ