CZYTAJ WIĘCEJ

Firma Geocentr Sp. z o.o. oferuje usługi geodezyjne w pełnym zakresie.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami oraz instytucjami.

Nasza siedziba znajduje się w Człuchowie, w województwie pomorskim, a w branży jesteśmy od 1989 roku.

O FIRMIE

OFERTA

biuro@geocentr.pl

59 834 32 13

Realizacja projektu: Wytwórnia Marketingu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz je wyłączyć. Dowiedz się jak

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

Podział nieruchomości

Wytyczenia budynków

Wytyczenia przyłączy

Inwentaryzacje

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

KONTAKT

WYTYCZENIA PRZYŁĄCZY

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Geocentr Sp. z o.o.

Darmowa wycena

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Wyznaczenie w terenie odcinków sieci uzbrojenia terenu (tzw. przyłączy) dochodzących do istniejących bądź projektowanych budynków jest również zadaniem geodety. Wykonanie przyłączy na chwilę obecną nie wymaga pozwolenia na budowę, a mimo to jako praca wymagająca zgłoszenia pracy budowlanej jest robotą wymagająca geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.

Wg. ustawy prawo budowlane przyłączem nazywamy nazywamy odcinek sieci uzbrojenia terenu łączącą sieć główną z obiektem budowlanym zapewniający jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wśród nich możemy wymienić przyłącza, kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne

Wykonawca prac geodezyjnych również podobnie jak w przypadku tyczenia budynków stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia sieci uzbrojenia terenu przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Czynności wytyczenia obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie i rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wytyczenia przyłączy