CZYTAJ WIĘCEJ

Firma Geocentr Sp. z o.o. oferuje usługi geodezyjne w pełnym zakresie.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami oraz instytucjami.

Nasza siedziba znajduje się w Człuchowie, w województwie pomorskim, a w branży jesteśmy od 1989 roku.

O FIRMIE

OFERTA

biuro@geocentr.pl

59 834 32 13

Realizacja projektu: Wytwórnia Marketingu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz je wyłączyć. Dowiedz się jak

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

Podział nieruchomości

Wytyczenia budynków

Wytyczenia przyłączy

Inwentaryzacje

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

KONTAKT

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Geocentr Sp. z o.o.

Darmowa wycena

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane geodezyjne opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej jest konieczne do wykonania projektu budowlanego.

Treścią mapy do celów projektowych są dane zawarte na mapie zasadniczej do których zaliczymy odpowiednie zbiory danych zawartych w bazach danych ewidencji gruntów i budynków, bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazie danych obiektów topograficznych, bazy danych SOG, POG i PRG uzupełnionej o:

  • usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody;

  • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

 

Wykonywanie map dc. projektowych regulują przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,zaś szczegółowy tryb i zakres reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie podczas projektowania

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych