CZYTAJ WIĘCEJ

Firma Geocentr Sp. z o.o. oferuje usługi geodezyjne w pełnym zakresie.

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami oraz instytucjami.

Nasza siedziba znajduje się w Człuchowie, w województwie pomorskim, a w branży jesteśmy od 1989 roku.

O FIRMIE

OFERTA

biuro@geocentr.pl

59 834 32 13

Realizacja projektu: Wytwórnia Marketingu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz je wyłączyć. Dowiedz się jak

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

Podział nieruchomości

Wytyczenia budynków

Wytyczenia przyłączy

Inwentaryzacje

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji

KONTAKT

WYTYCZENIA BUDYNKÓW

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Geocentr Sp. z o.o.

Darmowa wycena

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Jednym z etapów realizacji inwestycji jest geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej w celu wytyczenia obiektu budowlanego w terenie. Jest to niezbędna czynność dla każdego inwestora bez której nie można rozpocząć budowy domu. Ustawa prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek przestrzennego usytuowania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym w szczególności zachowaniu odpowiednich odległości względem granic nieruchomości, obiektów istniejących i projektowanych.

W praktyce geodeta wytycza w terenie osie konstrukcyjne budynku przez oznaczenie wskaźników, punktów określających położenie projektowanych osi. Następnie wyznacza wysokość posadowienia zera budynku. W końcowym etapie zadania wykonawca prac geodezyjnych kontroluje tyczenie sprawdzając miary czołowe, przekątne i utrwala wyżej wymienione dane na szkicu tyczenia, który przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności geodezyjnego wytyczenia obiektów budowlanych przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Czynności wytyczenia obiektów reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz rozporządzenie MGiB z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Wytyczenia budynków