This is alternative content.

 Nasz zespół


mgr inż. Józef Bil
geodeta uprawniony
rzeczoznawca majątkowy
dyrektor

mgr Andrzej Lewandowski
geodeta uprawniony

mgr inż. Andrzej Bartnicki
geodeta uprawniony

Adam Warmke
technik geodeta

Mirosław Gulatowski
geodeta uprawniony

Robert Kosiewicz
geodeta uprawniony

Jerzy Kowalczyk
członek zespołu
pomiarowego

Leszek Gappa
członek zespołu
pomiarowego

Arkadiusz Szmagliński
członek zespołu
pomiarowego

Marcin Domański
technik geodeta
 

Geodezja     Oferta     Galeria     Nasi klienci     Mapy     Kontakt