This is alternative content.

 Oferta

        Wykonujemy usługi z zakresu geodezji i kartografii - wznowienia granic, podziały działek oraz prace związane z inwestycjami wszelkiego rodzaju. U nas zamówisz mapę do celów projektowych, wytyczenie Twojego nowego budynku oraz pomiar inwentaryzacyjny po zakończeniu inwestycji. Wykonujemy również obsługę geodezyjną budowli jak hale produkcyjne, kominy, oczyszczalnie ścieków i budynki mieszkalne wielorodzinne. Pracujemy przy obsłudze wykonania sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i ciepłowniczych. Zatrudnieni w firmie geodeci posiadają uprawnienia państwowe i kilkunastoletni staż pracy. Potrzebujesz wiedzy o wartości sprzedawanego mieszkania lub innej nieruchomości ? U nas możesz zamówić operat szacunkowy lub analizę wartości wybranej grupy nieruchomości.

Typowe usługi geodezyjno-kartograficzne:

 • sporządzanie map do celów projektowych
 • wytyczenia obiektów budowlanych i obsługa geodezyjna inwestycji
 • pomiary inwentaryzacyjne obiektów budowlanych i sieci
 • wznowienia granic
 • podziały nieruchomości
 • pomiary kontrolne powierzchni upraw
 • sporządzanie dokumentów do celów prawnych

Wycena nieruchomości:

 • sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb obrotu nieruchomościami
 • analiza wartości wybranej grupy nieruchomości
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali

Oferujemy również

 • Wyploty wielkoformatowe kolorowe i czarno-białe
 • Digitalizacja i wektoryzacja map
 • Sprzedaż gotowych projektów budynków mieszkalnych i użytkowych firmy KbProjekt.
  W przypadku zakupu projektu budynku za naszym pośrednictwem stosujemy upusty przy obsłudze geodezyjnej budowy tego budynku. 

Geodezja     Oferta     Galeria     Nasi klienci     Mapy     Kontakt